Allmänna villkor - Läktarproffs Rental i Sundsvall
×
HEMHYRAOM OSSKONTAKT

ALLMÄNNA VILLKOR

Detta är hyresvillkoren i sammanfattad form. Utförligare version hittar du här.

Grundhyra

För varje hyresartikel utgår som regel en grundhyra. Det innebär att första dagen debiteras grundhyra plus dagshyra. Dag 2 och följande debiteras endast dagshyra.

Hyresberäkning

För företag

Hyran är i regel baserad på 5 dagars arbetsvecka. För att extra dag inte ska debiteras ska hyresobjektet vara återlämnat senast klockan 8.00.

För privatpersoner

Hyra debiteras per dygn, 24 timmar från det hyresobjektet är avhämtat. Helgpriser tillämpas från fredag klockan 15.00 – måndag klockan 9.00 = 2 dygn.

Förbrukningsmaterial

Förbrukningsmaterial tillhandahåller kunden.

Övrigt

För övriga hyresvillkor hänvisas till separata bestämmelser enligt ”Allmänna Hyresvillkor”. Vi förnyar oss ständigt och reserverar oss för eventuella felaktigheter i prislistan samt framtida prisjusteringar. Vi står givetvis gärna till tjänst med aktuella uppgifter när så önskas.